Dane Spółki Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Walne Zgromadzenie Relacje inwestorskie

Rada Nadzorcza

Tomasz Supeł - Przewodniczący
Członkowie
Ludwik Sobolewski
Renata Nowicka-Kułak
Wiesław Kułak
Leszek Kułak