Informacje o nadawcy

Nadawcą programu pod nazwą „RED CARPET TV ” jest RED CARPET MEDIA GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. ŻURAWIA 32/34
00-515 Warszawa
www.red-carpet.pl

Numer koncesji: 626/2015-TK
Dane kontaktowe:
RED CARPET MEDIA GROUP S.A.
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
e-mail: biuro@red-carpet.pl
tel: (22) 521-06-77

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skład Zarządu RED CARPET MEDIA GROUP S.A.:
1. Laura Nowakowska

Skład Rady Nadzorczej RED CARPET MEDIA GROUP S.A.:
1. LESZEK KUŁAK
2. TOMASZ SUPEŁ
3. LUDWIK SOBOLEWSKI
4. WIESŁAW KUŁAK
5. RENATA NOWICKA-KUŁAK

Akcjonariusze RED CARPET MEDIA GROUP S.A.

Akcjonariusze RED CARPET MEDIA GROUP S.A. posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu RED CARPET MEDIA GROUP S.A. Informacje w tabeli oparte są o informacje otrzymane od akcjonariuszy zgodnie z artykułem 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Posiadacz akcji Rodzaj akcji Liczba akcji1 Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
RED CARPET TECHNOLOGIES SP. Z o.o. Zwykłe na okaziciela 295 022 63,45% 66,0%
Pozostali Zwykłe na okaziciela 169 978 36,55% 20,14%
RAZEM Zwykłe na okaziciela 465 000 100,00% 100,00%

1 informacje w tabeli oparte są o zawiadomienia otrzymane od akcjonariuszy zgodnie z artykułem 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podmiotem dominującym wobec RED CARPET TECHNOLOGIES Sp. z o. o. posiadającym 100% udziałów w tej spółce jest KLL Sp. z o.o. 00-515 Warszawa ul. Żurawia 32/34

Beneficjentem rzeczywistym KLL Sp. z o.o. ujawnionym w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest:
1. Leszek Kułak

Wpis KLL Sp. z o.o. w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny na stronie:https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

Lista wszystkich dostarczanych przez RED CARPET MEDIA GROUP S.A. usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych dzienników lub czasopism:
Nadawcą programu pod nazwą „RED TOP TV ” jest RED CARPET MEDIA GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. ŻURAWIA 32/34
00-515 Warszawa
www.red-carpet.pl

Numer koncesji: 801/2020-TK
Dane kontaktowe:
RED CARPET MEDIA GROUP S.A.
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
e-mail: biuro@red-carpet.pl
tel: (22) 521-06-77

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.
Wydawcą Platformy streamingowej VOD/OTT pod nazwą „REDGO.film ” jest RED CARPET MEDIA GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. ŻURAWIA 32/34
00-515 Warszawa
www.red-carpet.pl

Platforma zgłoszona do Wykazu Audiowizualnych Usług Medialnych na Żądanie w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji
Dane kontaktowe:
RED CARPET MEDIA GROUP S.A.
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
e-mail: redgo@red-carpet.pl
tel: (22) 521-06-77

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
www.krrit.gov.pl

Wydawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.