Dane Spółki Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Walne Zgromadzenie Relacje inwestorskie

Dane Spółki

Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna
KRS 0000841819
Kapitał zakładowy 465.000,00 zł w pełni opłacony
NIP 5252505498
REGON 142924369
00-515 Warszawa
ul. Żurawia 32/34