Dane Spółki Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Walne Zgromadzenie Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 26 marca 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 czerwca 2023