Dane Spółki Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Walne Zgromadzenie Relacje inwestorskie

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu - Laura Nowakowska